ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು:

  1. ಐಎಪಿ ಡ್ರಗ್ ಫಾರ್ಮುಲರಿ ವೆಬ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ 2020 (3) ಆವೃತ್ತಿ 58, https://www.iapdrugformulary.com/Home
  2. ಗ್ರಾಹಕ ಔಷಧಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಸಿಎಮ್ಐ),  https://www.tga.gov.au/consumer-medicines-information-cmi
  3. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಕ್ಕಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಾರ್ಮುಲರಿ (ಬಿಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿ)
  4. ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಔಷಧಿಗಳ  ಆಡಳಿತ, ಯುಎಸ್ಎ; https://www.fda.gov

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಷಯವು ವೈದ್ಯರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವರಿಂದ ಸಂಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:
ಡಾ ಸಿ ಪಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್
ಮಕ್ಕಳ ನರವೈದ್ಯ

www.cpravikumar.com